zaterdag 23 maart 2013

KRACHT OM TE BLIJVEN STAAN

De Bijbel zegt dat de vreugde van de Heer onze kracht is. Zonder dit hebben we niet de kracht om te blijven staan. Geliefden, we moeten waakzaam zijn, omdat schuld en veroordeling onze vreugde vernietigen!

Veel Christenen leven op dit moment in gevangenschap. Het lukt ze niet om de volledige en gratis vergeving te accepteren, ze geloven niet dat ze het recht hebben om vreugdevol te zijn. Door de hele Schrift stort God Zijn olie van blijdschap uit over diegene die hebben geleerd om hun zonde te haten en Zijn gerechtigheid lief te hebben. Dat is wat het woord zegt over Jezus: “Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten” (Hebreeën 1:9).

Mensen die hun zonden hebben afgelegd en wandelen met de Heer kunnen een worsteling hebben die nog niet afgerond is. Maar er is zo’n enorme aantrekking tot de Heer in hen, zo’n honger, dat de uitkomst onvermijdelijk is: ze zullen vreugde hebben!

Stelt u zich eens voor dat Jezus in het vlees verschijnt, gekleed als een normale man, en naast u gaat zitten. Een gewonde, verslagen Christen, met een sombere blik van schuld, veroordeling en angst in zijn ogen. U zult Hem niet herkennen terwijl Hij met u begint te praten:

“Houdt u echt van de Heer” vraagt Hij u.
U zult waarschijnlijk antwoorden: “Ja, heel veel!”
“U heeft gezondigd is het niet?”
“J-j-a” geeft u als antwoord
“Gelooft u dat Hij een ieder vergeeft die berouw toont en zich afkeert van zonde?”
“Ja, maar … het spijt me meneer. Ik geloof dat ik mijn Redder pijn gedaan heb”
“Als u uw zonde heeft beleden, waarom heeft u dan Zijn vergeving niet ontvangen?”
“Dat heb ik al zo vaak gedaan!”
“Geloof u dat Hij u 499 keer zal vergeven – iedere keer wanneer u berouw heeft?”
“Ja”
“Haat u uw zonde? Wilt u alleen maar de Heer”
“O, ja!”
“Waarom laat u zich dan door de duivel beroven van de overwinning aan het kruis, de kracht van het bloed van het Lam? Waarom eigent u zich niet Zijn vreugde toe en kijkt u niet omhoog?”

Geliefden, geef het niet op, en laat de vreugde niet liggen. U heeft het recht om Hem te prijzen – om te zingen, te schreeuwen en blij te zijn in de Heer – omdat u een Vader heeft die vergeeft!http://davidwilkerson.teenchallenge.nl/2013/03/12/kracht-om-te-blijven-staan/