maandag 11 februari 2013

"Don´t let the well run dry"- de laatste preek van David WilkersonDon´t let the well run dry  is een titel van de laatste
preek die David Wilkerson hield voor zijn gemeente in de Times Square Church in New York in 2011. 

Kort daarna overleed hij in een auto ongeluk  nadat een auto met volle snelheid op hem was ingereden. David Wilkerson kan je plaatsten in een rij van zeer oprechte predikers die het woord van de oppermachtige God van Hemel en Aarde verkondigden in volledigheid en waarheid. Leonard Ravenshill trad ook in die traditie .

The well, de bron van het leven, wordt hier bedoeld laat de bron niet uitdrogen. Deze blog wil een schuurplek en waarschuwing zijn  een eyeopener voor de enige echte oprechte waarheid.

Verlies van de ziel

Want wat zou het de mens baten, zo hij de gehele wereld wonen schade zijner ziel  leed? (Markus 8:36)  Iedereen kan zijn eigen ziel verliezen.Ik heb geen achting voor hen die niets anders dan vrede profeteren en u afhouden van het ontzettende feit dat mensen hun ziel kunnen verliezen. Ik ben  een van die 
ouderwetse predikanten die in de hele bijbel geloven ja alle wat er in staat voor waar houden. Ik kan vanuit de Bijbel niets aandragen dat grond geeft voor die vleiende theologie, die velen in deze tijd behaagt en elk mens ten slotte naar de hemel laat gaan. Ik geloof in de werkelijkheid van de duivel. Ik geloof in de werkelijkheid van de hel.
Ik geloof dat het niet de liefde is die mensen ervan kan terughouden dat zij verloren kunnen gaan. Liefde Zal ik dat liefde noemen? Als je je broeder vergif ziet drinken zou je dit dan voor vrede houden? Liefde zou je dit zo durven noemen? Als u een blinde naar een afgrond ziet wankelen, zou U dan niet roepen STOP.? Weg dan met zulke valse begrippen over liefde! Laten we deze gezegende genade niet lasteren door de naam hiervan in een valse zin te verdraaien. Het is ware liefde om hen te waarschuwen dat zij in gevaar zijn. Het is liefde om bij hen in te prenten  dat zij hun ziel voor altijd in de hel kunnen verliezen. J.C.Ryle, bisschop te Liverpool. 
 ("old Paths",1877)

And this is the confidence that we have in him,that if we ask any thing according to his will, he heareth us.
And if we know that he hears us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him. KJV 1 John5:14,15

Er heeft in deze tijd een geweldige strijd plaats wie het voor het zeggen heeft in uw bovenkamertje.
Je moet van heel goede huize komen wil je onderscheid kunnen maken wat je wel of niet kunt verrouwen. Sinds uw vroege jeugd heeft u naar grote waarshijnlijkheid  de werkelijkheid van de wereld om u heen als de oprechte werkelijkelijkheid aangenomen. Er is nog een andere werkelijkheid waarin mensen tot de oppermachtige God van Hemel en Aarde kunnen bidden en daarna ook antwoord krijgen. Die staat vaak ver af van het politieke gekrakeel om ons heen.


Het is zelfs zo dat die Oppermachtige God in kan grijpen in de levens van hele landen en volken. In de bijbel staan daar heel veel voorbeelden over.
Wij leven nu in de geestelijke wereld in de laatste fase van de eindtijd zoals voorspeld in de bijbel. Er zijn al veel tekenen op aarde ook die dat aantonen.


Deze blog is ook een waarschuwing en informatie daarover.
sheridanvoysey.com